Przykładowe realizacje projektów

LP. Zamawiający/Inwestor Przedmiot zamówienie Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1.

PUP Lesko
ul. Moniuszki 6
38-600 Lesko

Dostawa sprzętu i oprogramowania. 01.06.2017  28.06.2017
2. Eltel Networks
Energetyka S.A.
Gutkowo 81D
11-041 Olsztyn 
Dostawa sprzętu i oprogramowania. 30.05.2017  29.06.2017
3. WSIiZ Rzeszów
ul. Sucharskiego 2
23-225 Rzeszów
Dostawa sprzętu i oprogramowania. 01.06.2017 30.06.2017
4. Michalicki Zespół Szkół
Ponadgimnazjanych
ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b
38-430 Miejsce Piastowe
 Dostawa sprzętu i oprogramowania.  12.04.2017  27.07.2017
5. EAE Elektronik Spółka z o. o.
Przemyska 24D
38-500 Sanok
Dostawy zasilacza laboratoryjnego z obciążeniem i systemem symulacji baterii. 02.08.2017 29.09.2017
6. Powiat Zgorzelecki
ul. Bohaterów II AWP 8a
59-900 Zgorzelec
Zakup sprzętu cyfrowego i multimedialnego na potrzeby Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 23.08.2017 16.11.2017
7. Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1
35-064 Rzeszów
Rozszerzenie funkcjonalności Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym.  04.09.2017  10.01.2018
8. Gmina Krasne
Krasne 121
36-007 Krasne
Wdrożenie systemów dziedzinowych w gminie Krasne wraz z modernizacją infrastruktury oraz uruchomienie nowych e-usług w ramach projektu „Cyfrowy skok Gminy Krasne – rozwój e-usług Gminy Krasne”. 06.07.2017 31.01.2018
9. Gmina Oleszyce
ul. Rynek 1
37-630 Oleszyce
Oleszyce Realizacja projektu: Gmina bliżej obywateli – rozwój e-usług Gminy Oleszyce. 29.08.2017 29.03.2018
10. Gmina Chmielnik
36-016 Chmielnik 50
Dostawa wyposażenia niezbędnego do uruchomienia e-usług w ramach projektu pn. „Wdrożenie e-usług w systemie oświaty oraz administracji publicznej w gminach Chmielnik, Błażowa Hyżne”. 09.11.2017 07.12.2017
11. Gmina Świlcza
Świlcza 168
36-072 Świlcza
Modernizacja zasobów sprzętowych oraz zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowania w Gminie Świlcza w ramach projektu „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w Gminie Świlcza”. 21.11.2017 15.02.2018

Szkolenia informatyczne

Spółka realizowała wykonanie kompleksowej usługi w zakresie działań szkoleniowych dla Projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie”. - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, gdzie beneficjentem był Zarząd Województwa Podkarpackiego. Prace dotyczyły zakresu działań organizacyjnych, przygotowawczych i szkoleniowych związanych z przeprowadzeniem szkoleń komputerowych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, obejmowały w swoim zakresie:

 1. Opracowanie koncepcji szkoleniowej:
  • wyodrębnienie grup odbiorców szkoleń i wyznaczenia priorytetów, co do kolejności angażowania do uczestnictwa w szkoleniach wraz z uzasadnieniem,
  • wyznaczenie profilu osób szkolonych wraz z ustaleniem szczegółowych kryteriów dopuszczania do udziału w szkoleniach,
  • określenie rodzajów szkoleń, ustalenie programów dla poszczególnych szkoleń wraz z określeniem metodyki szkoleń,
  • określenie szczegółowych zasad rekrutacji do udziału w szkoleniach,
  • opracowanie szczegółowego harmonogramu szkoleń,
  • wybór lokalizacji i ustalenie terminów grup szkoleniowych,
  • opracowanie zasad instruktażu do szkoleń,
  • opracowanie graficzne plakatów, dyplomów i broszur,
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz trenerów.
 2. Prowadzenie działań szkoleniowych:
  • przygotowanie sali szkoleniowej,
  • wyposażenie sali szkoleniowej w sprzęt komputerowy,
  • catering,
  • zajęcia szkoleniowe – 60 godzin/kurs,
  • ankietyzacja i ewaluacja szkoleń.

W ramach powyższego projektu e-Service opracował unikalne materiały szkoleniowe (podręcznik) z zakresu wykorzystania Internetu w życiu codziennych w oparciu o świadczenie e-usług publicznych. Szkolenia w dużej mierze skierowane były do osób starszych oraz opierały się na formule praktycznych warsztatów (HOWTO). W ramach projektu przeszkolono 2000 osób z całego woj. podkarpackiego, głównie z obszarów wiejskich. Szkolenia były lokalizowane głównie w mniejszych miejscowościach oraz wioskach celem łatwiejszego do nich dostępu, zniesienia bariery dostępności. Wartość realizowanego projektu wyniosła blisko 2 miliony złotych.


e-service Sp. z o.o.
ul. Kopaczewskiego 2
35-225 Rzeszów

tel. (017) 747 11 76
fax: (017) 747 12 79

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KRS: 0000026177
Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS w Rzeszowie

NIP: 8130139539

REGON: 690244874